Ehdokasesittelyssä: Eeva Pitkänen

Eeva Pitkänen

Vantaan Invalidien varapuheenjohtaja ja invalidiliiton hallituksen jäsen sekä Foibe kartanon hallituksen jäsen. Sosiaaliautakunnan jaoston jäsen.
Olen ythdenvertainen ja tasa-arvoinen kokemusasiantuntija sekä jäsenistön edunvalvoja Vantaalla.

Vaali-intoa kaikille

Äänesysnumero: 98