Huolehdithan jäsenmaksusi maksamisen 31.12.2019 mennessä

Jos sinulle ei ole tullut jäsenmaksulaskua, voit tilata uuden laskun puoluetoimistolta, petri.nurmi@sdp.fi.

SDP:n 46. puoluekokous pidetään 12.-14.6.2020 Tampere-talossa Tampereella. Kokouksessa käsitellään aloitteiden lisäksi periaatejulistus ja poliittinen ohjelma. Puoluekokoukseen valitaan yhteensä 500 puoluekokousedustajaa. Puoluekokousedustajien määrä piireittäin vahvistetaan äänioikeutettujen jäsenten määrän mukaan 31.12.2019.

Äänioikeutettuna jäsenenä sinulla on oikeus asettua ehdolle puoluekokoukseen

Oikeus asettaa ehdokkaita jäsenäänestyksiin on puolueosastoilla sekä vähintään viiden asianomaisessa äänestyksessä äänioikeutetun jäsenen muodostamilla valitsijayhdistyksillä. Puolueosaston jäsen voi kuulua vain yhteen valitsijayhdistykseen. Ehdokasasetttelu päättyy 16.2.

Jäsenvaali ehdokkaista suoritetaan ajalla 24.2.-31.3.

Jäsenäänestyksessä on vaalikelpoinen ja äänioikeutettu jokainen puolueosaston jäsen, joka on maksanut hänelle kuuluvan jäsenmaksun liittymiskuukaudelta ja sitä seuranneilta äänestystä edeltäneiltä vähintään kolmelta kuukaudelta tai on vapautettu jäsenmaksusta taikka on vapaajäsen.

Miksi liittyä jäseneksi?

Lähde kanssamme toteuttamaan oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja inhimillistä yhteiskuntaa. Liittyä voi verkossa tai tai tulostaa jäsenilmoituskaavakkeen –>  https://sdp.fi/fi/vaikuta/liity-jaseneksi/