Ehdokasesittelyssä: Faysal Abdi

Faysal Abdi

Olen asunut Vantaalla vuodesta 2004.

Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kaksi lasta. Työskentelen palveluneuvojana pankissa, jossa olen ollut töissä vuodesta 2006 lähtien.

Pidetään huolta kaikista vantaalaisista:

  • Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot pidettävä pienenä. Kaikille turvallinen koulupolku.
  • Julkisen terveydenhuollon laatua ja saavutettavuutta parannettava.
  • Hoitoon on päästävä kohtuullisessa ajassa ja vanhuksista on pidettävä huolta.
  • Edistetään työpaikkojen luomista ja yrittäjyyttä.
  • Tuetaan kaupunkikulttuurin kehitystä ja liikunnallista elämäntapaa.
  • Panostetaan lähiöiden viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

Minusta saat kuuntelevan ja ihmisläheisen kaupunginvaltuutetun, joka tekee päätöksiä faktatietojen pohjalta.

Äänestysnumero: 54