Kannanotto: HSL:n linjamuutokset eivät saa heikentää ihmisten liikkumista

Koivukylän Sosialidemokraattien vuoden 2021 syyskokouksen kannanotto.

Koivukylän Sosialidemokraatit on huolissaan Vantaan julkisen liikenteen viime aikojen kehityksestä. Linjoihin on tehty viime aikoina paljon muutoksia eivätkä nämä muutokset ole sellaisia, jotka olisivat kehittäneet parempaan suuntaan Vantaan julkista liikennettä.

Linjamuutosten osalta muun muassa Koivukylä on ollut suuri häviäjä, vaikka tietyille alueille edelleenkin liikennöinti on sujuvaa. Toisaalta taas joidenkin alueiden osalta liikennöinti on loppunut tyystin tai ainakin siten, että lähimmälle bussipysäkille on lähes kilometrin mittainen matka.

Yksi linjamuutoksista kärsinyt kohde on Varian ammattikoulu Talvikkitien varrella. Koulun edestä meni ennen kerran tai kaksi tunnissa bussi, mutta tällä hetkellä kaikki linjat on tuosta kohdasta lopetettu. Yksikään bussi ei liiku Talvikkitietä Malminiityn suuntaan. Tuon tien varrella asuu useita ihmisiä, jotka käyttävät julkista liikennettä.

Huolestuttavinta oli kesällä, kun Koivukylän keskustasta ei ollut suoraa liikenneyhteyttä Helsingin keskustaan. Aiemmin Rautatieasemalle pääsi bussilla ja junalla, mutta kesällä kumpikaan liikenneväline ei mennyt suoraan keskustaan. Tähän onneksi tuli muutos syksyn myötä ja nyt junalla pääsee normaaliin tapaan Helsingin keskustaan.

Linja-autoyhteyttä keskustaan ei enää ole, vaan bussilla pääsee ainoastaan Hakaniemeen saakka. Koivukylässä pidämme tätä edellytyksenä myös jatkossakin, että bussi kulkee vähintään Hakaniemeen saakka, mutta mieluiten aina Rautatieasemalle asti. On syytä muistaa, että Koivukylässäkään kaikki eivät asu aivan radan varrella.

Kokonaisuutena pidämme Koivukylässä julkisen liikenteen suuntausta huolestuttavana ja edellytämme HSL:n tarkistavan linjoja tekevänsä niihin parannuksia. Esitämme Koivukylässä myös huolemme SDP:n Vantaan valtuustoryhmälle ja sitä kautta koko Vantaan valtuustolle, että on pohdittava Vantaan HSL-osuuksien korottamista, jotta saamme Vantaalle yhtä hyvän julkisen liikenteen palvelun kuin Espoossa ja Helsingissä on.

Vantaalle mahdollisesti rakennettava ratikka tulee parantamaan tiettyjen alueiden julkista liikennettä, mutta samalla on pidettävä huoli muiden alueiden julkisesta liikenteestä, jotta muualla ei tulla kärsimään heikennyksistä, kun toisaalla liikenne paranee. Koko Vantaalla tulee olla nyt ja tulevaisuudessa kattava julkinen liikenne.

Koivukylän Sosialidemokraatit Ry